Foot Tendon Guard

De Foot Tendon Guard reflex is een reactie van het lichaam op fysieke of emotionele stress. De pezen worden samengetrokken om ze te beschermen.Bij veel stress, chronische spanning, weinig beweging…

Automatic Gait

De Automatic Gait by Thomas is de eerste van drie loopreflexen. Hij verschijnt aan het eind van de zwangerschap, vanaf de 37ste zwangerschapsweek. Hij blijft actief tot de 2e levensmaand. De Automatic…

Leg Cross Flexion Extension

Als je met één been op een voorwerp stapt, strekt het andere been zich automatisch. Dit maakt het mogelijk het (pijnlijke) been te buigen en van de grond te tillen.…

Wat is een reflex?

Het menselijk lichaam is prachtig ontworpen...... Veilig verstopt in de buik ontwikkelt een klein mensje zich in een razendsnel tempo van een paar cellen naar een ingenieus schepsel met oneindige…

0 Reacties

Motoriek

Motoriek is het vermogen tot bewegen. We kunnen bewegen dankzij de ons bewegingsapparaat.De hersens en motoriekDe aansturing van de motoriek vindt plaats in de grote hersenen, in bepaalde gebieden van…

Hoofd Rechtings Reflex

De hoofdrechtingsreflex (HRR) zorgt ervoor dat het hoofd automatisch in verticale stand blijft als de positie van het lichaam verandert. Op deze manier blijft het beeld stilstaan zodat de ogen…

Geheugen

Tot vlak na de tweede wereldoorlog werd gedacht dat de opslag van herinneringen in het brein op willekeurige plekken gebeurde. Inmiddels zijn er veel nieuwe inzichten. Er zijn verschillende soorten…

Middellijn oversteken

De middellijn oversteken. Het klinkt eenvoudig, maar lang niet iedereen kan het! Het betekent dat de ledematen van de ene kant van het lichaam zich vrij kunnen bewegen in de…

Levenslange reflexen

Levenslange reflexen zijn de houdingsreflexen die het mogelijk maken om rechtop te staan, te lopen, te springen en rechtop te zitten zonder om te vallen. Ze worden gebruikt voor onze stabiliteit, onze coördinatie en ons algehele lichamelijke en…

Bauer Crawling Reflex

De Bauer Crawling reflex ontwikkelt zich tussen de vier en zes maanden. De ontwikkeling ervan is afhankelijk van een aantal reflexen die ervoor komen zoals de ATNR en de Spinal Galant. Het…

Spinal Perez Reflex

De Spinal Perez Reflex wordt ook wel het rug-bekken reflex genoemd. Deze reflex vormt de basis voor de coördinatie van het hele lichaam. Hij helpt ook bij de ontwikkeling van…

Overleven

Reflexen ontworpen om een baby een zo groot mogelijke kans van overleving te geven.Overleving gaat voor al het andere. Als er nog reflexen actief zijn worden deze automatisch ingezet. Hier…

0 Reacties

Landau Reflex

Het Landau Reflex verhoogt in buikligging de spierspanning in rug en nek. Dit kan helpen bij het trainen van het zicht. Het Landau Reflex wordt ook wel de "Happy Reflex"…

Visueel ruimtelijk inzicht

Om te weten waar je bent in de ruimte ten opzichte van andere personen en/of voorwerpen gebruik je je visueel ruimelijke inzicht.Deze vaardigheid is ook van belang om informatie over afstanden,…

Risicofactoren

Er zijn gebeurtenissen en omstandigheden in het leven die een verhoogd risico geven op stoornissen in het integreren van de reflexen.Er is vrijwel zeker een genetische factor. Vaak zie je dat ouders…

0 Reacties

Hands Pulling Reflex

De Hands Pulling Reflex wordt geactiveerd door de armpjes van het kind onder de pols vast te houden en naar zittende positie te trekken. Het kindje reageert door de armen…

Kijken naar het hele plaatje

Een mens wordt geboren met een ingenieus systeem. Er zijn oneindig veel mogelijkheden die stap voor stap ontwikkeld worden...Een hulpeloos kindje met weinig keuzemogelijkheden dat wordt bestuurd door automatische reacties…

0 Reacties

Babinski Reflex

De Babinski Reflex is erg belangrijk om te leren kruipen, staan en lopen. Hij heeft grote invloed op de stand en het functioneren van voeten, knieën, benen, heupen en wervelkolom. Ook de spieren…

Op school

Kinderen met reflexen die nog actief zijn hebben het niet makkelijk op school. Er wordt veel van ze gevraagd. Dingen die voor andere kinderen moeiteloos gaan zijn voor deze kinderen een…

0 Reacties

Babkin Palmomental Reflex

De handjes en de mond van de baby zijn met elkaar verbonden. Als je aan de binnenkant van de handpalmpjes drukt zal het mondje zich openen. Deze bewegingen ondersteunen in de eerste…

Lezen

Lezen is een complexe vaardigheid. Techniek en snelheid worden opgebouwd door oefenen. Kilometers maken, noemen ze dat.Als het vlot en vaardig lezen ondanks de kilometers niet op gang komt kan…

TLR – Tonische Labyrint Reflex

De tonische labyrint reflex (TLR) is speciaal ontworpen om de baby te laten wennen aan de zwaartekracht en om de spierspanning te besturen.Als het hoofd naar voren gebogen wordt, als…

Spinal Galant Reflex

De Spinal Galant is belangrijk voor het opvangen van trillingen in de baarmoeder, de eerste vorm van "horen". Ook de ontwikkeling van het evenwichtsgevoel is afhankelijk van de SG.Als je…

Visuele stress

Het visuele systeem is het belangrijkste zintuig wat een mens bezit. Ruim 80 % van de informatie die we tot ons nemen, bereikt ons via de ogen. Het is dus belangrijk dat…

Leerproblemen

Het automatisch besturingssysteem van de mens wordt gevormd door de primaire reflexen. Deze reflexen zorgen voor de oefeningen die nodig zijn voor het ontwikkelen van het centraal zenuwstelsel. Hoe meer er…

Schrijven

Schrijven is een belangrijke vaardigheid, vooral op school. Als dit niet goed lukt kost het veel energie. Vooral ook omdat er bij zoveel vakken geschreven wordt.Om te kunnen schrijven is een…

STNR – Symmetrische Tonische Nek Reflex

De STNR is van groot belang voor een juiste lichaamshouding en voor de spieren die de nek en rug versterken.Het reflexpatroon van de STNR zorgt ervoor dat de spierspanning in…

Oogsamenwerking

Beide ogen moeten samenwerken zodat er één helder duidelijk beeld ontstaat. Het beeld wat door beide ogen waargenomen wordt is niet precies hetzelfde. In de hersenen, in de visuele cortex, worden de twee…

Foot grasp

De Foot Grasp Reflex heeft te maken met de ontwikkeling van beweging en coördinatie van de kleine spiertjes van de voet. Integratie ervan draagt bij aan de grove motoriek.Het patroon is…

Scherpstelling (accommodatie)

Accomoderen is het scherpstellen van de ogen.Het is belangrijk om op alle afstanden gedurende langere tijd scherp te kunnen blijven zien zonder hier moe van te worden. Dit geldt voor zowel veraf…

Hands Supporting

De Hands supporting reflex heeft alles te maken met het stellen en accepteren van grenzen, nee kunnen zeggen. Voor veel mensen is dit verschrikkelijk moeilijk.Deze grens is onzichtbaar. Voor je…

Hand Grasp

Het handgrijp reflex verschijnt al 11 weken na de conceptie. Bij de geboorte is hij volledig actief. Zodra de handpalm wordt aangeraakt buigen de kleine vingers zich om te grijpen.Integratie…

Zicht

In de baarmoeder zien kinderen nog niet zoveel. Om en nabij de 29 weken doet het kindje voor het eerst de ogen open. In week 33 is een kindje zich bewust…

Moro Reflex

De Moro reflex dient ter bescherming en wordt ook wel omschreven als het alarmsysteem van de baby. Bij onverwachte input, zoals een plotseling hard geluid of helder licht, beschermt de…

Concentratie

Een goede concentratie betekent dat je je aandacht kan vasthouden. Je kunt je langdurig en intensief op een taak richten. Dit is belangrijk voor schoolse vaardigheden en geheugen, maar ook voor planning.ConcentratieproblemenAls de…

Methodes

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.... In de praktijk werk ik daarom met verschillende methodes. Iedereen is uniek, samen kijken we wat fijn voelt en wat het beste…

Fear Paralysis Reflex

De Fear Paralysis wordt letterlijk vertaald als het angst-verlammingsreflex. Deze reflex ontstaat kort na de conceptie en zou ruim voor de geboorte geïntegreerd moeten zijn.Sommige stromingen zeggen dat de Fear Paralysis wordt…

Oog-hand coördinatie

De ogen sturen de handen om op het juiste moment en op de juiste afstand een handeling uit te voeren. Als het voorwerp wordt aangeraakt worden de ogen er automatisch naartoe getrokken.De…

ATNR – Asymmetrische Tonische Nek Reflex

De ATNR wordt ook wel de "leerreflex" genoemd. Deze reflex is met afstand de allerbelangrijkste op leergebied! De ATNR speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van de…

Reflexen, prikkels en impulsen

Een reflex is een automatische bewegingsreactie op een prikkel. Deze reactie is onbewust, zonder dat je erover na hoeft te denken. De grote hersenen worden er niet bij betrokken, wat…

Het Zenuwstelsel

In het lichaam spelen talloze processen die ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk overleven. In een ideale situatie loopt dit allemaal soepel en voel je je fit en gezond.…

Grove Motoriek

Grove motoriek bestaat uit alle bewegingen waarbij het hele lichaam of de grote delen van het lichaam gebruikt wordt. Meestal verplaatst het lichaam zich in de ruimte. Meestal zijn zowel…

Fijne motoriek

De fijne motoriek ontwikkelt zich in samenwerking met de ogen (oog-hand coördinatie). De pols, hand, vingers en duim maken kleine bewegingen om voorwerpen te grijpen en te manipuleren.De fijne motoriek…

Evenwicht

Evenwicht is het vermogen van een lichaam om, ondanks de zwaartekracht, overeind te blijven. Het wordt bestuurd door het evenwichtsorgaan dat zich bevindt in het middenoor en de ogen.De receptoren in…

Proprioceptie

Proprioceptie is het zintuig dat ervoor zorgt dat je kan voelen waar je lichaam of onderdelen van je lichaam zich bevinden. Letterlijk vertaald betekent het zelfwaarneming.Het lichaam geeft de informatie…

Dominantie

Lateraliteit duidt de kant aan van de dominante ledematen, zintuigen, organen of hersenfuncties. Het gaat hierbij om hersenhelften, handen, voeten, ogen en oren.De kant die opvallend meer en beter gebruikt wordt is dominant.…

Lateraliteit

Lateraliteit is het besef dat je een rechter- en linkerkant hebt. Het is een vaardigheid die ontwikkeld moet worden; dit proces heet lateralisatie. Vanaf een jaar of 4 gaat een kind lateraliseren. Lateraliteit heeft betrekking…