Een goede concentratie betekent dat je je aandacht kan vasthouden. Je kunt je langdurig en intensief op een taak richten. Dit is belangrijk voor schoolse vaardigheden en geheugen, maar ook voor planning.

Concentratieproblemen

Als de aandacht niet of niet lang genoeg gericht kan worden, is er een concentratieprobleem. Er kan sprake zijn van concentratieverlies (dus de aandacht kán er wel zijn, maar is er op dat moment niet) of een concentratiestoornis (dan is de aandacht er nooit).

Er zijn meerdere factoren die invloed hebben op de concentratie. Naast  de leerstof spelen de omgeving, ziekte en emotionele problemen mee. Een gevoel van veiligheid is ook van belang.

Reflexen

Er zijn meerdere reflexen die een rol kunnen spelen als ze nog actief zijn.

De ATNR zorgt ervoor dat je de aandacht richt op wat je in je hand hebt op dat moment. De Moro wil graag dat je overleeft en wil alle signalen uit de omgeving opvangen. Beide reflexen zorgen ervoor dat de filters wijd open staan. Dit zorgt ervoor dat alles wordt gehoord, gevoeld en gezien. Er wordt niets gefilterd, alle ruis op de achtergrond zoals hoesten of schuiven van voeten, komt binnen.

De Spinal Galant zorgt ervoor dat je alles voelt, ieder labeltje, elk draadje in je sokken….. de STNR houdt niet zo van netjes zitten op een stoel, maar dat moet wel. Dus moet je compenseren…. wiebelen, je benen om de poten slaan, scheef zitten, wippen…..