Tot vlak na de tweede wereldoorlog werd gedacht dat de opslag van herinneringen in het brein op willekeurige plekken gebeurde. Inmiddels zijn er veel nieuwe inzichten. Er zijn verschillende soorten geheugen en herinneringen worden op verschillende plakken in de hersenen opgeslagen.

Het geheugen is het vermogen om informatie te onthouden. De informatie wordt opgeslagen, bewaard en kan op een later tijdstip terug gezocht worden (herinneren). Het geheugen kan door oefening worden verbeterd.

Een mens kan allerlei soorten informatie onthouden.

  • vaardigheden, zoals fietsen en zwemmen
  • zintuiglijke informatie, zoals beelden, kleuren, geluiden en geuren
  • rationele informatie, zoals teksten en feiten
  • tijdelijke informatie, zoals een boodschappenlijstje

Informatie die maar kort vastgehouden hoeft te worden wordt opgeslagen in het kortetermijngeheugen. Dit is specifiek bedoeld voor tijdelijke opslag, zoals een stukje tekst wat we lezen of een boodschappenlijstje. Informatie die langer onthouden moet worden gaat naar het langetermijngeheugen. Dit is bedoeld voor dingen die langer geleden zijn gebeurd, zoals bijvoorbeeld dat waar je vroeger naar school bent gegaan of de vreemde talen.

Het geheugen speelt een cruciale rol in het leerproces:

  • Leren is het proces waardoor nieuwe kennis en vaardigheden in het geheugen worden opgeslagen.
  • Vergeten is het proces waardoor informatie in het geheugen verloren gaat.

Vormen van geheugen:

Zintuiglijk geheugenHersenschorsBeperkte ruimte, korte opslag (telefoonnummer onthouden)
Korte termijn geheugenHippocampusBeperkte ruimte, korte opslag (telefoonnummer onthouden) 
Lange termijn geheugenHippocampus -> hersenschorsBewust geheugen (expliciet, declaratief)Langdurige opslag, bewuste herinneringen 
Episodisch geheugenSpecifieke persoonlijke gebeurtenissen, bijv. bezoek kermis
Semantisch geheugenFeiten en wereldkennis, klokkijken, verschil links/rechts
Emotioneel geheugenTussen bewust en onbewust in, emoties/gevoelens als angst en verlangen
Onbewust geheugen (impliciet, niet declaratief)Overig geheugen, onbewuste herinneringen. Geautomatiseerde vaardigheden.