Beide ogen moeten samenwerken zodat er één helder duidelijk beeld ontstaat. Het beeld wat door beide ogen waargenomen wordt is niet precies hetzelfde. In de hersenen, in de visuele cortex, worden de twee beelden gefuseerd en zo samengesmolten tot één driedimensionaal beeld.

Dit moeten ze kunnen op wisselende plaatsen en afstanden en met zo weinig mogelijk inspanning en energieverlies. Om goed te kunnen lezen moeten beide ogen met elkaar samenwerken.

Binoculair zicht

Binoculair zien betekent dat je iets met twee ogen tegelijk kan waarnemen, dat de ogen samenwerken.

Als de ogen niet goed werken nemen de oren vaak een deel van de informatiewaarneming over. Dat kan zorgen voor auditieve overprikkeling en aandachtsproblemen.

Een onjuiste oogsamenwerking kan bijvoorbeeld komen door reflexen die nog actief zijn, of een lui oog. Als de ogen recht staan (niet scheel) dan kan het toch zijn dat de samenwerking tussen beide ogen niet goed is.

Ontwikkeling

De oogsamenwerking is afhankelijk van een goed ontwikkelde oog-hand coördinatie. Het is belangrijk dat de ATNR en de Hands Grasp geïntegreerd zijn. Pas rond de 6 jaar is de oogsamenwerking ver genoeg ontwikkeld om symbolen te kunnen verwerken.  Het duurt tot 9-jarige leeftijd voor hij helemaal geoptimaliseerd is.

Fixatie Disparatie

Bij fixatie disparatie werken de ogen niet goed samen. De hersenen voegen ze niet samen tot één stabiel beeld. Het beeld van het ene oog wordt nét naast het beeld van het andere oog geprojecteerd waardoor beide beelden blijven bewegen. Alleen bij grote inspanning kan het beeld stilgezet worden.

Symptomen

 • Gedrag:
  • Faalangst
  • Concentratieproblemen
 • Houding en motoriek:
  • Coördinatieproblemen
  • Nekklachten
 • Problemen met lezen:
  • Spellend of radend lezen
  • Langzaam lezen
  • Problemen met begrijpend  lezen
  • Letters/woorden overslaan
 • Problemen met schrijven:
  • Omdraaien cijfers, letters en/of woorden
  • Slordig handschrift
 • Lichamelijk:
  • Vermoeidheid
  • Hoofdpijn
  • Gevoeligheid voor licht
  • Dubbel zien
  • Ogen branden/jeuken/tranen bij visuele inspanning