Schrijven is een belangrijke vaardigheid, vooral op school. Als dit niet goed lukt kost het veel energie. Vooral ook omdat er bij zoveel vakken geschreven wordt.

Om te kunnen schrijven is een goede oog-hand coördinatie nodig. Deze helpt om de hand te kunnen besturen en op de lijntjes te kunnen schrijven.

Het schrijven bestaat uit meerdere gelijktijdige én sequentiële bewegingen. De hand rust op tafel. De pols maakt kleine bewegingen. De toppen van duim en wijsvinger zijn op de pen geplaatst en maken strekkende en buigende bewegingen. Schouder en elleboog bewegen minimaal mee.

Uitdagingen

Bij sommige mensen wil het schrijven niet goed lukken. Het beklijft niet, er wordt niet geautomatiseerd. Er kunnen problemen zijn met de leesbaarheid, de hand of vingers doen pijn tijdens het schrijven, het tempo kan laag liggen.

Als het schrijven zélf nog niet geautomatiseerd is, kan het ook nog zo zijn dat er onnodig veel fouten gemaakt worden. Het is onmogelijk om tegelijk twee niet geautomatiseerde dingen te doen.

Mogelijke oorzaken

Als eerste denkt men meestal aan een niet goed ontwikkelde fijne motoriek. Soms zie je inderdaad dat tekenen of kleuren ook nog niet zo goed gaan en dat knutselen problemen oplevert. Kleine voorwerpen kunnen niet goed opgepakt worden.

Als een kind wel kan kleuren en goed een pen vast kan houden zijn de motorische vaardigheden voor het leren schrijven in huis. Dan moet het aan andere dingen liggen.

Wat kan er aan de hand zijn?

  • Actieve reflexen (met name de ATNR en de Hands Grasp)
  • Hand-motoriek, pols en vingers moeten goed bewogen kunnen worden
  • Coördinatie, bewegingen moeten op elkaar afgestemd worden
  • Onafhankelijke beweging van pols en vingers
  • Duim moet in oppositie geplaatst kunnen worden
  • Zithouding
  • Papierligging
  • Visuele stress
  • Handelingsmotoriek