child-1105875_640Het visuele systeem heeft veel invloed op ons dagelijks functioneren. Houding, evenwicht, concentratie en sportieve prestaties worden nadelig beïnvloed als de ogen niet doen waarvoor ze bedoeld zijn.

Ook uitdagingen in leren en gedrag kunnen hun oorsprong vinden in afwijkingen van het visuele systeem.

Als het lezen, spelling en rekenen niet vanzelf gaan heeft dat grote gevolgen op school. Voor er begonnen wordt met Remedial Teaching is het belangrijk uit te zoeken waar de oorsprong van deze problemen ligt. Zo kun je het vanaf de basis aanpakken; dat scheelt veel oneindig oefenen en de bijbehorende frustratie.

Visuele screening

Het is belangrijk te weten hoe de ogen functioneren.

  • Neemt het kind de informatie goed waar?
  • Hoe is de waarneming op op het bord en op leesafstand?
  • Komt alle informatie aan?
  • Staat de informatie stil of niet?
  • Hoe volgen de ogen?
  • Werken de ogen wel samen?
  • Kunnen de ogen “sprongen” maken van woord naar woord?

De oorzaak van bovenstaande visuele uitdagingen ligt bijna altijd in nog actieve reflexen. Als die goed geïntegreerd zijn is het grootste deel van de problemen meestal verholpen. Heel soms moeten er aanvullend specifieke oog-oefeningen worden gedaan.

Incidenteel wordt er voor de genoemde visuele uitdagingen een prismabril voorgeschreven. Deze helpt meestal wel, maar het is symptoombestrijding. Met de juiste oefeningen zijn de ogen goed te trainen.

Onhandigheid

Het visuele systeem heeft ook grote invloed op de oog-hand coördinatie. Als deze coördinatie niet goed werkt kan het zijn dat iemand onhandig is. Er is moeite met het uitvoeren van fijn-motorische taken, zoals tekenen, schrijven, knippen en knutselen. Met regelmaat worden bekers omgestoten, wordt er tegen mensen aangebotst of wordt er per ongeluk iets kapot gemaakt. Lastig voor de persoon zelf en de omgeving. Logisch te verklaren als je weet dat de ogen niet goed werken.

Performale ontwikkeling.

De meeste intelligentietests hebben een verbale en een performale score. De performale onderdelen uit de test zijn allemaal visueel gerelateerd. Deze score kan door reflexintegratie en eventuele aanvullende visuele training flink omhoog gehaald worden.

Gecertificeerd

Ik ben CNLS gecertificeerd Visueel screener & trainer.