De twee hoofdtaken van het perifeer zenuwstelsel zijn: 

  • prikkels in de zintuigen omzetten signalen en transporteren naar het centraal zenuwstelsel 
  • informatie van de hersenen naar spieren en klierweefsel brengen

De zenuwen die niet in het centraal zenuwstelsel  liggen horen bij het perifeer zenuwstelsel. Dit zijn:

  • 12 paar hersenzenuwen en
  • 30 paar ruggenmerg-zenuwen

De hersenzenuwen doorboren op verschillende plaatsen de schedel. Ze staan in verbinding met de hersenen en de hersenstam. De ruggenmerg-zenuwen verlaten het wervelkanaal tussen de wervelbogen door en gaan uit van het ruggenmerg.

Het perifeer zenuwstelsel kan functioneel worden onderverdeeld in (er is niet echt een anatomisch onderscheid)

  • het somatisch (willekeurig) zenuwstelsel
  • het autonoom zenuwstelsel (automatisch)
Monique

Het Somatische Zenuwstelsel

Het Somatische Zenuwstelsel Wordt ook wel animaal zenuwstelsel genoemd. Het speelt een hoofdrol in je gedrag en de interactie met de buitenwereld. Het is betrokken bij de bewuste handelingen in verband met de gebeurtenissen om je heen De zintuigen sturen prikkels om de skeletspieren te activeren, bijvoorbeeld naar de halsspier om je hoofd te draaien, of om te lopen of praten. Mensen kunnen bewust controle uitoefenen over dit zenuwstelsel (vandaar ook de naam willekeurig zenuwstelsel). Dit wil overigens niet zeggen dat we ons altijd bewust zijn van deze processen. Lopen bijvoorbeeld is een geautomatiseerde actie, waar we meestal niet bij

Lees verder »
Monique

Het Autonome Zenuwstelsel

De automatische piloot van het lichaam Veel belangrijke taken in het lichaam worden verricht zonder dat we hier iets van merken. Toch zijn ze van levensbelang, denk aan de regulatie van de werking van organen, de ademhaling, de vertering en de hartslag. Dit is de taak van het autonome zenuwstelsel, het onbewuste, automatisch bestuurde deel van het zenuwstelsel. Het wordt ook wel het vegetatieve of viscerale zenuwstelsel genoemd.  Het autonome zenuwstelsel functioneert zelfstandig maar staat wel in nauw contact met de hersenen, vooral de hersenstam. Het werkt nauw samen met het hormoonstelsel en met het somatische zenuwstelsel. Kortweg: niet onder invloed van de

Lees verder »

Het perifeer zenuwstelsel is onderdeel van het zenuwstelsel.

In het lichaam spelen talloze processen die ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk overleven. In een ideale situatie loopt dit allemaal soepel en voel je je fit en gezond. Er zijn twee belangrijke systemen die ervoor zorgen dat het lichaam werkt als één geheel: het zenuwstelsel en het hormoonstelsel. Deze twee stelsels

Lees verder »