Stress en emoties

Het centraal zenuw stelsel, het hormoonstelsel en het immuunsysteem worden sterk door elkaar beïnvloed. Dit maakt dat stress zich op allerlei manieren kan openbaren.

Bij emoties speelt het limbisch systeem een belangrijke rol. Het limbisch systeem is het binnenste gedeelte van de grote hersenen dat veel verbindingen heeft met zowel het cerebrum als met de hypothalamus.

Lichamelijke reacties

Emoties zoals angst, woede, ontroering en opwinding veranderen het lichamelijk functioneren. De reacties worden voornamelijk geregeld door het sympathische zenuwstelsel en het hormoonstelsel.

We kunnen bijvoorbeeld veranderingen zien in:

  • hartslag
  • bloeddruk
  • transpireren
  • huilen
  • waakzaamheid
  • pupilgrootte

Emotionele waarde

Hoe je reageert op een situatie hangt af van de betekenis die je de situatie toekent. Dit hangt onder meer samen met je biologische achtergrond en voorafgaande ervaringen. Het is dus zowel aangeboren als aangeleerd gedrag.

Vechten, vluchten of bevriezen

Bij heftige emoties of extreme stress zijn er meerdere overlevingsmechanismen waar het lichaam op terug kan vallen, vechten, vluchten of bevriezen. Het doel is om te overleven hoewel er tegenwoordig niet meer zoveel levensbedreigende situaties zijn als in de oertijd.

Voorbeeld zijn extreme kou, lichamelijke inspanning, slaaptekort, angst, woede, grote concentratie.

Lichamelijk gezien is hier een grote rol weggelegd voor de bijnieren. Het sympathisch zenuwstelsel zet aan tot de afgifte van adrenaline, de hypofyse zorgt voor cortisol. Deze stresshormonen maken het lichaam klaar voor actie.

Chronische stress

Een langdurige blootstelling aan stress kan allerlei gevolgen hebben voor het lichaam. Zo zijn er verschillende organen die aangetast kunnen worden.

  • bijnieren zijn er niet voor gemaakt om vaak aan- en uitgezet te worden. Zo kunnen de bijnieren uitgeput raken, wat allerlei klachten kan geven
  • hart (hart- en vaatziekten)
  • de maag (maagzweer)
  • spieren (rugpijn) 

De aanwezigheid van cortisol in het lichaam kan leiden tot een lage weerstand waardoor de vatbaarheid voor infecties sterk is verhoogd.