Brein in Beweging (Nl)

Als we op factorniveau kijken zien we wel iets opmerkelijks namelijk, dat alle kinderen met problemen met begrijpend lezen, nog symptomen hebben van een Asymmetrische en Tonische Nek Reflex en een Symmetrische Tonische Nek Reflex, dus problemen met de verticale en horizontale middellijn. Alle kinderen met lees en/of spellingsproblemen en/of rekenproblemen hebben nog een Asymmetrische en Tonische Nek Reflex, dus problemen met de verticale middellijn, of te wel een zwak Corpus Callosum.

Brein in Beweging (Nl)

In dit onderzoek wordt er gekeken hoe de bewegingen vanuit de hersenen worden aangestuurd en of er ook een verband te zien is in de leerprestatie van de leerlingen bij de cognitieve vakken. Het kunnen bewegen is niet alleen een vaardigheid, maar hangt ook veel samen met de werking van de hersenen. In dit onderzoek worden verschillende reflexen beschreven die bij kinderen te zien zijn. Om te weten hoe de motoriek aangestuurd wordt hebben we gekeken naar de werking van de linker- en rechterhersenhelft. Bij het kruisen van de middellijn is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de hersenhelften via het corpus callosum (Njiokiktjien, 2004). Vanuit de theorie hebben we in de praktijk een aantal bewegingen laten uitvoeren en deze zijn geanalyseerd. Van hieruit hebben is een conclusie getrokken: Niet iedereen met motorische problemen heeft leerproblemen, maar wel alle leerlingen met leerproblemen hebben motorische problemen.

Bron:

Gerelateerde artikelen: