Primitive Reflexes and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Developmental Origins of Classroom Dysfunction

Primitieve reflexen en aandachtstekortstoornis/hyperactiviteit: ontwikkelingsoorsprong van disfunctie in de klas.
De bevindingen wezen op duidelijke en significante verschillen in de retentieniveaus van de AD/HD versus de andere groep. In het bijzonder had controlegroep significant minder symptomen van Moro-, ATNR-, STNR- en TLR-retentieretentie dan de AD/HD-groep. Deze resultaten suggereren een significant verband tussen AD/HD-classificaties en reflexretentie. In het bijzonder was STNR-retentie significant gerelateerd aan scores op alle drie de Conners' Global Indices, terwijl TLR-retentie gerelateerd was aan zowel impulsief als problematisch gedrag. Deze analyse wees verder op significante directe relaties tussen twee van de reflexen (TLR en ATNR) en academische prestaties in wiskunde. Deze bevindingen benadrukken het potentiële belang van reflexretentie bij het voorspellen van verschillende leer- en gedragsproblemen die schoolgaande kinderen ervaren. Ten slotte gaf het onderzoek aan dat behouden Moro-reflexen niet direct verband hielden met een van de AD/HD- of prestatievariabelen. Integendeel, alle effecten voor Moro-retentie werden gemedieerd door de relatie met ATNR-, STNR- en TLR-retentieniveaus. Hoewel voorlopig, ondersteunen deze resultaten het idee dat de Moro Reflex fungeert als een toegangspoort voor de remming van andere reflexen, vanwege het ontwikkelingsstadium waarin het naar voren komt.

Primitive Reflexes and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Developmental Origins of Classroom Dysfunction

The present research studied the symptomatologic overlap of AD/HD behaviours and retention of four primitive reflexes (Moro, Tonic Labyrinthine Reflex [TLR], Asymmetrical Tonic Neck Reflex [ATNR], Symmetrical Tonic Neck Reflex [STNR]) in 109 boys aged 7-10 years. Of these, 54 were diagnosed with AD/HD, 34 manifested sub-syndromal coordination, learning, emotional and/or behavioural symptoms of AD/HD, and 21 had no (or near to no) symptoms of AD/HD. Measures of AD/HD symptomatology and of the boys’ academic performance were also obtained using the Conners’ rating scale and the WRAT-3, respectively. Results indicated that, in general, boys diagnosed with AD/HD had significantly higher levels of reflex retention than non-diagnosed boys. Results also indicated both direct and indirect relationships between retention of the Moro, ATNR, STNR and TLR reflexes with AD/HD symptomatology and mathematics achievement. The pattern of relationships between these variables was also consistent with the notion of the Moro acting as a gateway for the inhibition of the other three reflexes. (Contains 8 tables and 1 figure.)

Bron:

Taylor, Myra; Houghton, Stephen; Chapman, Elaine
International Journal of Special Education, v19 n1 p23-37 2004

Gerelateerde artikelen: