Uitweg 9 – 3481 BB – Harmelen – 0647588770

Volwassenen

Kennismakingsgesprek

In dit gesprek probeer ik een zo breed mogelijk beeld te krijgen van wat er speelt. Als achtergrondinformatie wil ik graag weten hoe je geboorte is gegaan en hoe je ontwikkeling is verlopen. Misschien zijn er ingrijpende dingen gebeurd in je leven. (Je hoeft hierover niet in detail te treden.)

Ik leg uit hoe ik werk en welke technieken ik gebruik. Ik doe wat kleine testjes. Eventueel doen we al wat oefeningen en soms een integratie.

Per gezin geldt een maximum van één gratis kennismakingsgesprek.

Screening

Ik heb er bewust voor gekozen niet te werken met een aparte screening. Enerzijds omdat uitslagen altijd een momentopname zijn, anderzijds omdat ik liever direct functioneel aan de slag ga. In de loop van de behandeling kijken we naar je talenten, mogelijkheden en uitdagingen. Hierbij kijk ik naar het totaalplaatje, dus onder andere naar de vroege ontwikkeling, primaire reflexen, oogfuncties, motoriek en dominantiepatroon. Het is belangrijk uit te zoeken waar de oorsprong ligt van je uitdagingen.

Behandeling

De sessies zijn eens per twee of drie weken. Minder vaak afspreken kan ook, maar dan moet er thuis wel wat meer geoefend worden.

Na een sessie krijg je een aantal oefeningen mee naar huis waar aan gewerkt kan worden (maximaal 15 minuten per dag, 3 of 4 keer in de week). Deze oefeningen zijn niet verplicht, maar zorgen er wel voor dat het hele proces sneller verloopt.

Een gemiddeld traject bestaat uit 6 sessies van anderhalf uur. Dit is een voorzichtige indicatie! Tijdens de behandeling kan blijken dat dingen sneller gaan, of dat er juist wat extra oefening nodig is.