Myeline

Het zenuwstelsel kun je zien als een wegensysteem dat wordt gebruikt om boodschappen over te brengen. Dit gebeurt door middel van zenuwimpulsen.

Myeline is een soort smeerolie voor het zenuwstelsel. Voldoende myeline zorgt ervoor dat deze boodschappen zo snel mogelijk op de juiste plek kunnen worden afgeleverd.

  • Snelheid: Zonder myeline is de snelheid 2 meter per seconde. Dat lijkt veel, maar met voldoende myeline is dit soms wel 60 keer zo snel, maximaal 120 meter per seconde. Het verschil tussen een wandelpad en een snelweg. Dit is met name voor de langere afstanden (bijv. van je hersenen naar je grote teen) van groot belang!
  • Route: De boodschap wordt door middel van een electrisch signaal overgebracht. Het springt over van de ene cel naar de andere. De myeline werkt als isolatielaag en voorkomt het weglekken van elektrische lading via het celmembraan. Bij onvoldoende myeline is er kans dat het signaal overspringt naar een andere (verkeerde) route.

Myelinisatie

Myelinisatie is het proces waardoor de myelineschede wordt gevormd. Deze laag witte, vetachtige stof bestaat uit platte cellen die zich om de uitloper van de (lange) zenuwcellen rollen en deze isoleren. Het myelinisatieproces wordt verzorgd door speciale cellen. In de hersenenen gebeurt dit door oligodendrocyten, in het perifeer zenuwstelsel door schwanncellen.

Dit proces start vlak na de conceptie en is in de basis op 18-jarige leeftijd voltooid. In de loop van het leven neemt de hoeveelheid myeline weer af. Deze ontwikkeling kan worden gemeten door middel van hersenscans (MRI).  Het wordt ook wel gebruikt als indicatie van de rijping van de hersenen.

Ziektebeelden

Er zijn een aantal ziektebeelden waarbij de afbraak van myeline een belangrijke rol speelt. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is Multiple Sclerose, MS. Ook bij leukodystrofie speelt het een belangrijke rol.

Cofactoren voor myeline

Vitamine B12 helpt mee bij aanmaak van neurotransmitters, en de vorming van de myelineschede van zenuwcellen.  Gebrek aan B12 tast de myelineschede aan, dit kan zich uiten in allerlei neurologische problemen (zoals  geheugenverlies, concentratieproblemen maar ook tintelingen van armen en benen en zelfs dementie.)

Dat maakt vitamine B12 is belangrijk het functioneren van hersenen, ruggenmerg en zenuwen.

Jodium is nodig bij de aanmaak van de schildklierhormonen T4 en T3. Deze sturen het proces van myelinisatie aan. Jodium speelt dus indirect een rol bij de vorming van myeline.

Inhoud wissel

Foliumzuur is een belangrijke cofactor van de enzymen die betrokken zijn bij de aanmaak van myeline.

IJzer is belangrijk bij de productie van oligodendrocyten. Dit zijn de cellen in de hersenen die myeline produceren.

Links