Automatic Gait

De Automatic Gait by Thomas is de eerste van drie loopreflexen. Hij verschijnt aan het eind van de zwangerschap, vanaf de 37ste zwangerschapsweek. Hij blijft actief tot de 2e levensmaand. 

De Automatic Gait is belangrijk voor de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden. Als de voorwaartse en achterwaartse loopbewegingen vertraagd zijn in hun ontwikkeling heeft dat effect op de prestaties op school.

Het denkvermogen is zwak, er is een gebrek aan creativiteit en het leren gaat langzaam. Vaak is er een weerzin in het leren van nieuw dingen. 

Het patroon van de Automatic Gait

De Automatic Gait heeft een vast patroon met een ritme. Armen en handen bewegen niet mee. Ze helpen wel mee om het evenwicht te herstellen in het bovenste deel van van het lichaam.

De voet raakt de grond in deze volgorde:

 • eerst raakt de hiel het oppervlak
  (voet is gebogen in de richting van de knie)
 • daarna strekt de voet
 • dan raakt de hele voetzool de grond

Kenmerken van een actieve Automatic Gait Reflex

Motoriek

 • Slechte balans in beweging
 • Moeite met evenwicht
 • Beweging met het hele lichaam
 • Lateralisatie moeilijkheden

School/werk

 • Moeite met verwerken nieuwe informatie
 • Traag studietempo
 • Moeite met studievaardigheden
 • Zwak denkvermogen

Gedrag

 • Gebrek aan creativiteit
 • Moeite met spraak/communicatie

Komt vaak voor bij:

 • ADHD/ADD