Bauer Crawling Reflex

De Bauer Crawling reflex ontwikkelt zich tussen de vier en zes maanden. De ontwikkeling ervan is afhankelijk van een aantal reflexen die ervoor komen zoals de ATNR en de Spinal Galant. Het kindje is nu klaar om te rollen, tijgeren en kruipen en uiteindelijk te lopen.

Deze reflex is van groot belang bij de ontwikkeling van motorische coördinatie en lateralisatie, de samenwerking tussen beide hersenhelften. Voor de ontwikkeling van de hogere vaardigheden is het cruciaal kruislingse bewegingen te maken en de middellijn van het lichaam over te kunnen steken.

De bewegingen activeren en ontwikkelen de zenuwen in het corpus callosum.

Kenmerken van een actieve Bauer Crawling Reflex:

Motoriek

 • Moeilijk middellijn oversteken
 • Grove motoriek
 • Lage spierspanning

Houding

 • Slechte houding
 • Zwak bovenlichaam

Zintuigen

 • Hypersensitief voor aanraking, geluid, visuele stimulie

Gedrag

 • Hyperactief
 • Moeite met creatief en abstract denken
 • Achterstand in de emotionele ontwikkeling
 • Laag zelfbeeld
 • Gebrek aan motivatie
 • Raakt snel gefrustreerd
 • Fobieën
 • Impulsief

School/werk

 • Moeite met het verwoorden van gedachtes
 • Dyslexie
 • Lage verwerkingssnelheid
 • Begrijpend lezen

Diversen

 • Spraak/taal achterstand