Bonding

Kenmerken van een actieve Bonding Reflex:

Motoriek:

  • Lastig om een bal te vangen
  • Middellijn oversteken moeilijk
  • Slecht in sport
  • Slechte hand-oog coördinatie

Zintuigen

  • Meestal is de Moro ook actief, wat zorgt voor hoge prikkelgevoeligheid

Gedrag

  • Aanhankelijk naar vreemden

Komt vaak voor bij:

  • Adoptiekinderen
  • Pleegkinderen