Leg Cross Flexion Extension

Als je met één been op een voorwerp stapt, strekt het andere been zich automatisch. Dit maakt het mogelijk het (pijnlijke) been te buigen en van de grond te tillen. Het is best een ingewikkeld reflex. De spieren worden zo gecoördineerd dat het evenwicht bewaard wordt en de persoon zich in veiligheid kan brengen.

De Leg Cross Flexion Extension reflex ontstaat tijdens de 28ste week in de baarmoeder. Hij is actief tot in de  tweede levensmaand.

Deze reflex heeft invloed op oorzaak-gevolg denken. Hij is ook belangrijk voor de lateralisatie, het samenwerken van de linker- en rechter hersenhelft. Dit is belangrijk om goed en makkelijk te kunnen leren. 

Een actieve Leg Cross Flexion heeft gevolgen voor motorische als ook voor coginitieve vaardigheden.

 • als deze reflex nog actief is komt een kind vaak niet tot kruipen
 • asymmetrische loopbeweging
 • moeite om beide benen op en neer te bewegen
 • problemen met het verplaatsen van het lichaamsgewicht

Kenmerken van een actieve Leg Cross Flexion Reflex

Motoriek

 • Moeite met grove motoriek (lopen, huppelen, springen)
 • Moeite met fijne motoriek
 • Moeite met evenwicht
 • Moeite met coördinatie

Houding

 • Houdingsproblemen.
 • Lage rug klachten.
 • Slechte spierontwikkeling / spierspanning.

Zintuigen

 • Moeite met 
  • samenwerken van de ogen
  • samenwerken van de oren

Gedrag

 • Concreet denken, zien alles zwart/wit
 • Agressie
 • Fobieën

School/werk

 • Moeite met redactiesommen
 • Moeite met tijd/reken schema’s
 • Moeite met begrijpend lezen
 • Moeite met schrijven
 • Traag studietempo 
 • Trage informatieverwerking

Komt vaak voor bij

 • ADHD/ADD
 • dyscalculie
 • dyslexie
 • Cerebrale Parese