TLR – Tonische Labyrint Reflex

De tonische labyrint reflex (TLR) is speciaal ontworpen om de baby te laten wennen aan de zwaartekracht en om de spierspanning te besturen.

 • Als het hoofd naar voren gebogen wordt, als de baby naar beneden kijkt, vermindert de spierspanning waardoor armen en benen buigen.
 • Als het hoofd naar achteren gebogen wordt, dus als er omhoog gekeken wordt, dan verhoogt de spierspanning waardoor armen en benen strekken.

De TLR zorgt voor een efficiënte aansturing en gecoördineerde bewegingen van het lichaam. Het is de sturende factor van ons vestibulair systeem. Dit systeem verzorgt onze balans en laat ons ervaren waar we zijn in de ruimte. Dit wordt gecommuniceerd naar de andere zintuigen.

Na 12 maanden zou de TLR geïntegreerd moeten zijn. Als dat niet gebeurt kunnen er uitdagingen blijven met het evenwicht. Dit kan invloed hebben op de werking van andere zintuigen zoals de ogen.

Uitdagingen

Als de TLR actief blijft zijn het inschatten van ruimte, afstand, diepte en snelheid is lastig. Ogenschijnlijk eenvoudige acties als zitten of staan blijven moeilijk. Ook zijn kinderen hierdoor vaak onhandig en wordt er gedacht aan dyspraxie.

Zitten aan een bureau of tafel is moeilijk. Vooral het hoofd naar voren buigen zorgt voor een oncomfortabel gevoel waardoor enige vorm van concentratie lastig op te brengen is.  

Meestal wordt er een compensatie gezocht, over de tafel hangen, onderuit zakken, op de benen zitten, of blijven schuiven en draaien. Vaak wordt er gedacht aan een aandachtsstoornis of hyperactiviteit.

Beweging van het boven- en onderlichaam tegelijk kost veel moeite. De TLR is gekoppeld aan evenwicht en spierspanning dus als deze reflex aanhoudt zullen het evenwicht en de grove motoriek ernstig verstoord zijn. Dit maakt ook lopen en zwemmen ook een uitdaging.

Dit heeft grote gevolgen voor het gevoel van veiligheid.

Kenmerken van een actieve TLR

Motoriek

 • Slecht in sport
 • Slechte coördinatie
 • Zwakke balvaardigheid
 • Neiging naar voren te lopen op de tenen

Houding

 • Slechte houding
 • Slechte zithouding
 • Spierspanning (laag of juist hoog)
 • Slechte balans

Zintuigen

 • Moeite met inschatten ruimte afstand diepte en snelheid
 • Reisziekte

Gedrag

 • Onhandig
 • Moeilijk meerdere instructies volgen
 • Moeite met organisatie

School/werk

 • Overschrijven kost vaak veel tijd
 • Zittend studeren of lezen lastig
 • Vermoeidheid bij lezen
 • Moeite met rekenen
 • Moeite met “rijtjes”

Diversen

 • Moeite met oriëntatie en ruimte
 • Matige articulatie