Uitweg 9 – 3481 BB – Harmelen – 0647588770

Het belang van voeding & nutrienten

Voeding speelt een belangrijke rol in bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel. De ontwikkeling van mentale en motorische vaardigheden weerspiegelt de ontwikkeling van de verschillende hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor deze vaardigheden.

De hersenen hebben adequate voeding nodig voor optimale groei, ontwikkeling en rijping. Eiwitten, vetzuren (met name vetzuren met een lange keten) en veel micronutriënten zijn essentieel voor de juiste structuur van hersenweefsel, gezonde neurochemie en de algehele groei en rijping van de hersenen.

Naast voeding zijn ook andere zaken belangrijk voor de ontwikkeling. Veiligheid is het állerbelangrijkst. Ouders, grootouders en voorouders spelen daarin een belangrijke rol. De zwangerschap, geboorte, mate van welvaart, sociaal-culturele en psychosociale omgevingsfactoren kunnen ook invloed hebben op de ontwikkeling van het kind.

Supplementen:

Wetenschappelijk onderzoek:

Overzicht alle wetenschappelijk onderzoeken: