Lateraliteit

Lateraliteit is het besef dat je een rechter- en linkerkant hebt. Het is een vaardigheid die ontwikkeld moet worden; dit proces heet lateralisatie. Vanaf een jaar of 4 gaat een kind lateraliseren. Lateraliteit heeft betrekking op de twee hersenhelften, handen, voeten, ogen en oren.

Een baby heeft nog geen besef van links en rechts. Handen en voeten worden evenveel gebruikt, vaak in bewegingen die elkaar spiegelen. Deze symmetrische fase duurt tot een kind ongeveer 6 jaar oud is.

Bij de lateralisatie wordt er een denkbeeldige verticale middellijn getrokken. Het uiteindelijke doel is dat links en rechts automatisch gekozen worden en onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Linker- en rechterhelft van het lichaam krijgen hun eigen taken en werken steeds beter samen.

Hierbij is de samenwerking tussen rechter- en linkerhersenhelft erg belangrijk.

Een goede lateraliteit helpt:

  • Verfijning motoriek
  • Ruimtelijke oriëntatie
  • Werkrichting
  • Middellijn oversteken
  • Hogere cognitieve vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen

Gerelateerd aan lateralisatie:

Middellijn oversteken

De middellijn oversteken. Het klinkt eenvoudig, maar lang niet iedereen kan het! Het betekent dat de ledematen van de ene kant van het lichaam zich vrij kunnen bewegen in de ruimte van de

Lees verder »

Richtingsvoorkeur

In westerse landen wordt meestal van  links naar rechts gewerkt. De meeste mensen hebben een aangeboren voorkeur naar welke kant toe wordt gewerkt. Van links naar rechts of van rechts naar links. Gaat je

Lees verder »

Richtingsbesef

Richtingsbesef is het interpreteren van ruimtelijke relaties. Als het kind deze kan transformeren naar de ruimte rondom hem, ontwikkelt zich het richtingsbesef. Richtingsbesef is afhankelijk van lichaamsbesef en lateraliteit.   Het systeem dat

Lees verder »

Dominantie

Lateraliteit duidt de kant aan van de dominante ledematen, zintuigen, organen of hersenfuncties. Het gaat hierbij om hersenhelften, handen, voeten, ogen en oren. De kant die opvallend meer en beter gebruikt wordt is dominant. De dominantie

Lees verder »