Limbisch systeem

Limbisch systeem

Het limbisch systeem wordt ook wel “de emotionele hersenen” genoemd. Het is is verantwoordelijk voor al onze gevoelens en de lichamelijke uitingen daarvan. Het is één van de oudste delen van het brein, de voorouders van de huidige mens hadden ook al een limbisch systeem. 

Alle informatie vanuit de zintuigen (waaronder pijn) van buiten en binnen het lichaam, wordt hier gefilterd, beoordeeld en opgeslagen. De informatie geïntegreerd tot emoties, stemming en motivatie en daarna gekoppeld aan de overige hersenfuncties.

Naar aanleiding hiervan worden impulsen gestuurd naar gekozen gebieden van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggengraat) en vandaar naar het perifeer zenuwstelsel (van de ledematen). 

Ligging

Het limbisch systeem ligt aan het einde van de hersenstam, net onder de cerebrale cortex, om de hersenbalk heen.

Het limbisch systeem heeft invloed op:

 • gedrag
 • lange termijn geheugen
 • emotioneel geheugen
 • leren en vergeten
 • seksueel gedrag
 • lichaamstemperatuur
 • honger en dorst
 • zweten en sidderen
 • rood worden en verbleken
 • emoties
  • enthousiasme en ontzetting
  • motivatie en demotivatie
  • woede en extase
  • lachen en huilen
  • lust en frustratie
  • geborgenheid en afweer
  • liefde en haat

Verstoring

Als er schade is aan het limbisch systeem kan dat gevolgen hebben voor het hormonale systeem. Emotionele reacties kunnen veranderen. Ook het vermogen om honger of een gevoel van verzadiging te voelen kan verminderd zijn.

Trauma of heftige stress kunnen maken dat  de prefrontale cortex niet meer goed reageert op de processen in de amygdala en de hippocampus. Waar de prefrontrale cortex normaal de leiding heeft, nemen de de amygdala en hippocampus het over. 

Er kunnen dan problemen ontstaan met impulsbeheersing en minder energie hebben om dingen te ondernemen. Dit kan leiden tot een depressie, burn-out of angstoornis.

Storingen in het  limbisch systeem spelen ook een belangrijke rol bij epilepsie en schizofrenie.

Het limbisch systeem kan worden onderverdeeld in meerdere onderdelen:

Het limbisch systeem wordt ook wel “de emotionele hersenen” genoemd. Het is is verantwoordelijk voor al onze gevoelens en de lichamelijke uitingen daarvan. Het is één van de oudste delen van het brein, de voorouders van de huidige mens hadden ook al een limbisch systeem.  Alle informatie vanuit de zintuigen (waaronder pijn) van buiten en binnen het lichaam, wordt hier gefilterd, beoordeeld en opgeslagen.

Lees verder »

Amygdala

De amygdala, ook wel amandelkern genoemd, behoort tot het limbische systeem. Hij speelt een belangrijke rol bij het aansturen en verwerken van verschillende emoties. Daarnaast

Lees verder »

Hippocampus

De hippocampus heeft zijn naam te danken aan zijn gekromde naam, de vertaling is zeepaardje. Hij maakt onderdeel uit van het limbisch systeem. Dit hersengebiedje

Lees verder »

Hypothalamus

De hypothalamus bestaat uit verschillende gebiedjes be de thalamus en maakt deel uit van het limbisch systeem. Met zijn gewicht van vier gram (minder dan

Lees verder »
Sluit Menu